ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสรายุทธ์ พันลม (นัท)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 20
อีเมล์ : sarayut.pn@outlook.com
เว็บไซต์ : web.facebook.com/SPNLService
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : Inspection Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ส.ค. 2556,15:30 น.   หมายเลขไอพี : 223.204.96.187


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล