ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

คุณครูทุกท่าน
11 ต.ค. 57 ถึง 02 พ.ย. 57 ปิดภาคเรียนที่ 1/2557

คุณครูทุกท่าน
10 ต.ค. 57 ส่งสมุด พป.6

คุณครูประจำชั้น
08 ต.ค. 57 รับสมุด ปพ.5

คุณครูทุกท่าน
06 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา

คุณครูทุกท่าน
03 ต.ค. 57 ถึง 03 ก.ย. 57 ส่งวิชัยในชั้นเรียน

ฝ่ายวิชาการ
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนบ้านเขานาใน ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 57 ประชุมครู วาระ เตรียมการก่อนสอบปลายภาคเรียน

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขานาใน ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 แข่งกันกีฬาดอกบัวผุดเกมส์ อ.พนม
อำเภอพนมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอ ณ สนามกีฬากลางอำเภอพนม  โดยโรงเรียนบ้านเขานาใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
สนามกีฬากลางอำเภอพนม เทศบาลตำบลพนม
10 ก.ค. 57 แห่เทียนพรรษา
ทางโรงเรียนบ้านเขานาใน ได้จัดกิจกรรม การแห่เทียนพรรษา และเวียนเทียน โดยการแบ่งนักเรียนเป็นสายชั้นกระจายกันไปถวายเทียนพรรษา เช่น
        อนุบาล - ป.๓ และ ม.๔ - ม.๖    ไปสำนักสงฆ์บ้านเขานาใน
        ป.๔ - ป.๖                              ไปอุทธยานธรรมเขานาในหลวง
        ม.๑ - ม.๓                              ไปวัดเขาถ้ำ
แต่งกายเสื้อวิถีพุทธ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
04 ก.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเขานาใน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านเขานาใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
23 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 วันสุนทธภู่
ทางโรงเรียนบ้านเขานาในได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทธภู่ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไดกำหนดให้ชั้นเรียนแต่ละชั้่นจัดนิทรรศการวันสุนทธภู่ในชั้นเรียนของตนเอง
ชั้นเรียนต่าง ๆ ในโรงเรียนบ้านเขานาใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 กีฬาต้นยวน เกมส์

โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง คุณครูเอกลักษณ์ ศรีเปาะรยะ
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557
โรงเรียนบ้านเขานาใน ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขานาใน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

หอประชุมโรงเรียนบ้านเขานาใน สภานักเรียน
04 มิ.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

บ้านนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 กำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านเขานาใน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
31 ส.ค. 56 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขานาใน
โรงเรียนบ้านเขานาใน โรงเรียนบ้านเขานาใน