ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
สื่อเพื่อการเรียรรู้
E-Book
E-Leaning
VDO Learning
CAI
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 247197
Page Views 295085
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ส.ค. 56 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขานาใน
โรงเรียนบ้านเขานาใน โรงเรียนบ้านเขานาใน
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 กำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านเขานาใน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
04 มิ.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

บ้านนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2557
โรงเรียนบ้านเขานาใน ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขานาใน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

หอประชุมโรงเรียนบ้านเขานาใน สภานักเรียน
19 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 กีฬาต้นยวน เกมส์

โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง คุณครูเอกลักษณ์ ศรีเปาะรยะ
23 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 วันสุนทธภู่
ทางโรงเรียนบ้านเขานาในได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทธภู่ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไดกำหนดให้ชั้นเรียนแต่ละชั้่นจัดนิทรรศการวันสุนทธภู่ในชั้นเรียนของตนเอง
ชั้นเรียนต่าง ๆ ในโรงเรียนบ้านเขานาใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
04 ก.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเขานาใน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านเขานาใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10 ก.ค. 57 แห่เทียนพรรษา
ทางโรงเรียนบ้านเขานาใน ได้จัดกิจกรรม การแห่เทียนพรรษา และเวียนเทียน โดยการแบ่งนักเรียนเป็นสายชั้นกระจายกันไปถวายเทียนพรรษา เช่น
        อนุบาล - ป.๓ และ ม.๔ - ม.๖    ไปสำนักสงฆ์บ้านเขานาใน
        ป.๔ - ป.๖                              ไปอุทธยานธรรมเขานาในหลวง
        ม.๑ - ม.๓                              ไปวัดเขาถ้ำ
แต่งกายเสื้อวิถีพุทธ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 แข่งกันกีฬาดอกบัวผุดเกมส์ อ.พนม
อำเภอพนมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอ ณ สนามกีฬากลางอำเภอพนม  โดยโรงเรียนบ้านเขานาใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
สนามกีฬากลางอำเภอพนม เทศบาลตำบลพนม
30 ก.ย. 57 ประชุมครู วาระ เตรียมการก่อนสอบปลายภาคเรียน

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขานาใน ผู้อำนวยการโรงเรียน
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนบ้านเขานาใน ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 57 ถึง 03 ก.ย. 57 ส่งวิชัยในชั้นเรียน

ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา

คุณครูทุกท่าน
08 ต.ค. 57 รับสมุด ปพ.5

คุณครูทุกท่าน
10 ต.ค. 57 ส่งสมุด พป.6

คุณครูประจำชั้น
11 ต.ค. 57 ถึง 02 พ.ย. 57 ปิดภาคเรียนที่ 1/2557

คุณครูทุกท่าน
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

คุณครูทุกท่าน