ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
สื่อเพื่อการเรียรรู้
E-Book
E-Leaning
VDO Learning
CAI
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 247184
Page Views 295072
เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
                                                           เพลงมาร์ชเขานาใน

คำร้อง  โสภณ แก้วสุวรรณ
ทำนอง  เรียบเรียง  ณัฐวุฒิ  มาจันทึก
              แหล่งรวมน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล          ดุจดังสายธารปัญญาค่าล้น
เขานาในนี้เพื่อปวงชน                                      ให้เยาวชนห่างไกลได้เรียน
เมื่อยามแสงทองลาดส่องทาบทา                       นั้นคือสัญญาพวกเราพากเพียร

เราเหลืองแดงรักไม่แปรเปลี่ยน                           ดุจดังแสงเทียน  ส่องนำทางให้กว้างไกล

เขานาในพร้อมใจรักซื่อตรงจะดำรงความดี             พร้อมพลีดวงใจเทิดไว้

เรารักในหลวง และราชวงศ์สืบไป                         ขอจงทรงอยู่คู่ไทย เขานาในพร้อมใจเทิดทูน

เด่นงามเหลืองแดง                                          แต่งเติมศักดิ์ศรีดุจดวงฤดี  ชีวีภาคภูมิ

เขานาในของเราอบอุ่น                                      ช่วยกันเกื้อกูล  เพื่อนำไทยให้วัฒนา  (ร้องซ้ำ)