ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
สื่อเพื่อการเรียรรู้
E-Book
E-Leaning
VDO Learning
CAI
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 247220
Page Views 295108
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเลือกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 (21-6-50)
( จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง )
กิจกรรม อบรม พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเพื่อเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการทรงบำเพ็
( จำนวน 0 รูป / ดู 84 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตร 1 ธ.ค.2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 88 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2/2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 75 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ,ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 29 พ.ย.2559
( จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง )
กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พ.ย.59
( จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง )
กิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 พ.ย.59
( จำนวน 8 รูป / ดู 97 ครั้ง )
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 163 ครั้ง )