ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับชาติ
 นางสาวกรกนก   ทวีศีลป์  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง  PISA  ระดับมัธยม  4-6
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,23:09   อ่าน 195 ครั้ง