หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.63 KB
Adobe Acrobat Document ว.5_ก.ค.ศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.48 KB
Adobe Acrobat Document ว.7_ก.ค.ศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.35 KB
Adobe Acrobat Document ว.7_ก.ค.ศ. แนวการนับหน่วยกิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.91 KB
Adobe Acrobat Document ว.8_หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.86 KB
Adobe Acrobat Document ว.9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
Adobe Acrobat Document ว.9_ก.ค.ศ. แนวการนับหน่วยกิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.17 KB
Adobe Acrobat Document ว.10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document ว.17_ก.ค.ศ. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511.91 KB
Adobe Acrobat Document ว.19 ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการและศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
Adobe Acrobat Document ว.20 ก.ค.ศ. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document ว.21_ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document ว.24_การปรับปรุงมาตารฐานตำแหน่งของข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.74 KB
Adobe Acrobat Document ว.24_การปรับปรุงมาตารฐานตำแหน่งของข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.52 KB
Adobe Acrobat Document ว.27_ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.24 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.41 KB