ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านเขานาในจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน หากขณะนี้บุตรหลานของท่านอยู่ต่างอำเภอหรืออยู่ต่างจังหวัด ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับเข้ามา ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มาโรงเรียนทันในวันเปิดภาคเรียน และขอความร่วมมือ งดการนำนักเรียน ไปยังพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่ร่วมกับกลุ่มบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,10:58   อ่าน 3614 ครั้ง