ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว :ออกบูธฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  
 โรงเรียนบ้านเขานาในได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา๗๐ พรรษาโดยการออกบูธฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,14:50   อ่าน 28 ครั้ง