ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว :กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
วันที่  ๒๗  กรกฏาคม  ๒๕๖๕  
 ด้วยวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัย มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนบ้านเขานาใน จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณใต้อาคารรําลึก ร.๙ โรงเรียนบ้านเขานาใน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,11:14   อ่าน 37 ครั้ง