ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : ค่ายรักษ์ไทย สืบสานวรรณกรรม บูรณาการค่ายพาน้องไปดูหนังบุพเพสันนิวาส 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านเขานาในจัดกิจกรม ค่ายรักษ์ไทย สืบสานวรรณกรรม บูรณาการค่ายพาน้องไปดูหนังบุพเพสันนิวาส 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านเขานาใน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๙๒ คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ทางภาษาไทย และประวัติศาสตร์ไทยให้ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เน้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร์  ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,11:41   อ่าน 26 ครั้ง