ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
จดหมายข่าว : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขานาใน จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ กระบวนการ ประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ รวมทั้งปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนต่อไป ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,19:12   อ่าน 389 ครั้ง