ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว:ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา1/2566
โรงเรียนบ้านเขานาใน ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ อาคารรำลึก ร.9 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขานาใน รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆของทางโรงเรียนฯ และ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,16:02   อ่าน 46 ครั้ง