ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มิ.ย.2547 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ น้อมเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.2527 - 13 มิ.ย.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ครรชิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มิ.ย.2527 - 16 พ.ค.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ๋
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.ค.2525 - 21 มิ.ย.2527