ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
สื่อเพื่อการเรียรรู้
E-Book
E-Leaning
VDO Learning
CAI
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 247215
Page Views 295103
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มิ.ย.2547 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ น้อมเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.2527 - 13 มิ.ย.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ครรชิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มิ.ย.2527 - 16 พ.ค.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ๋
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.ค.2525 - 21 มิ.ย.2527