ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
สื่อเพื่อการเรียรรู้
E-Book
E-Leaning
VDO Learning
CAI
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 247187
Page Views 295075
คณะผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนี อนุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธิดารัตน์ เลิศทองคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวจิราภรณ์ การะนัด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป