ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563 (อ่าน 30) 01 ส.ค. 63
จดหมายข่าว:พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องโอกาสกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 (อ่าน 32) 01 ส.ค. 63
จดหมายข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2563 (อ่าน 24) 01 ส.ค. 63
จดหมายข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 400) 06 ธ.ค. 62
จดหมายข่าว : การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 360) 06 ธ.ค. 62
จดหมายข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 530) 18 ส.ค. 62
จดหมายข่าว :งานกีฬาต้นยวนเกมส์ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 428) 18 ส.ค. 62
จดหมายข่าว : งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 432) 18 ส.ค. 62
จดหมายข่าว :กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 497) 18 ส.ค. 62
จดหมายข่าว :กิจกรรมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ๓๗ ปีโรงเรียนเขานาใน (อ่าน 389) 18 ส.ค. 62
จดหมายข่าว :กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 461) 07 ก.ค. 62
จดหมายข่าว :กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 324) 07 ก.ค. 62
จดหมายข่าว :กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 447) 07 ก.ค. 62
จดหมายข่าว :การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขานาใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 531) 15 มิ.ย. 62
โรงเรียนบ้านเขานาในรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 488) 13 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านเขานาในรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1100) 24 มี.ค. 60
โครงงานสัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 (อ่าน 899) 17 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์งานเขานาในมินิมาราธอน (อ่าน 1868) 21 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก โดยวิธีประกวดราคา (อ่าน 2312) 22 ธ.ค. 58
โรงเรียนบ้านเขานาใน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 1246) 11 ธ.ค. 58
ประกาศการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1107) 09 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) (อ่าน 1049) 19 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 972) 05 ส.ค. 58
เลี้ยงส่งคุณครูวัชราพร (อ่าน 819) 09 มิ.ย. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (อ่าน 972) 14 ม.ค. 58
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (อ่าน 985) 20 พ.ย. 57
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 967) 30 ก.ย. 57
แนะนำบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 1138) 04 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมชมประเพณีการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอพนม ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 866) 16 ก.ค. 57
เดชพนม ลูกเขานาใน ขึ้นชกศึกอัศวินดำ (อ่าน 1057) 08 ก.ค. 57
นักเรียน ม.6 เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 850) 01 ก.ค. 57
เดชพนม ลูกเขานาใน (อ่าน 936) 25 มิ.ย. 57
ช่างภาพคนเก่งแห่งบ้านเขานาใน (อ่าน 832) 15 มิ.ย. 57
แนะนำบทเรียนออนไลน์ (อ่าน 1061) 09 มิ.ย. 57
กำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 1047) 03 มิ.ย. 57