ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านเขานาในรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 493) 24 มี.ค. 60
โครงงานสัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 (อ่าน 340) 17 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์งานเขานาในมินิมาราธอน (อ่าน 1173) 21 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก โดยวิธีประกวดราคา (อ่าน 1523) 22 ธ.ค. 58
โรงเรียนบ้านเขานาใน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 710) 11 ธ.ค. 58
ประกาศการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 679) 09 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) (อ่าน 675) 19 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 653) 05 ส.ค. 58
เลี้ยงส่งคุณครูวัชราพร (อ่าน 497) 09 มิ.ย. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (อ่าน 672) 14 ม.ค. 58
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (อ่าน 633) 20 พ.ย. 57
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 645) 30 ก.ย. 57
แนะนำบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 747) 04 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมชมประเพณีการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอพนม ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 540) 16 ก.ค. 57
เดชพนม ลูกเขานาใน ขึ้นชกศึกอัศวินดำ (อ่าน 715) 08 ก.ค. 57
นักเรียน ม.6 เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 506) 01 ก.ค. 57
เดชพนม ลูกเขานาใน (อ่าน 625) 25 มิ.ย. 57
ช่างภาพคนเก่งแห่งบ้านเขานาใน (อ่าน 539) 15 มิ.ย. 57
แนะนำบทเรียนออนไลน์ (อ่าน 694) 09 มิ.ย. 57
กำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 621) 03 มิ.ย. 57